potřebné doklady koupit vůz

Potřebné doklady

Kupuji vůz v hotovosti

a) soukromá osoba

 • občanský průkaz

b) fyzická osoba – podnikatel 

 • občanský průkaz
 • razítko ( pokud je používáno )

c) právnická osoba

 • občanský průkaz osoby oprávněné jednat za společnost
 • razítko společnosti (pokud je používáno)

Kupuji vůz na leasing, úvěr (podrobně v Menu – Financování)

a) soukromá osoba 

 • občanský průkaz
 • další doklad totožnosti ( řidičský průkaz, pas )
 • pevná linka do zaměstnání, vyúčtování z paušálního mobilního telefonu
 • potvrzení o příjmu

b) fyzická osoba – podnikatel 

 • občanský průkaz
 • další doklad totožnosti ( řidičský průkaz, pas )
 • razítko ( je-li užíváno )
 • pevná telefonní linka nebo vyúčtování z paušálního mobilního telefonu

c) právnická osoba 

 • občanský průkaz osoby oprávněné jednat za společnost
 • razítko společnosti (je-li používáno)
 • pevná telefonní linka nebo vyúčtování z paušálního mobilního telefonu

Platba bankovním převodem

 • stejné doklady jako u koupi v hotovosti
 • na vůz je třeba složit finanční zálohu
 • platba na základě vystavení faktury , kde bude záloha odečtena
 • vlastnická práva k vozu přecházejí na kupujícího až po zaplacení celé kupní částky
 • k fyzickému předání vozu dochází neprodleně po přičtení částky na náš účet